Geen minimumtarieven voor zelfstandigen (zzp'ers)

01 april 2017 16:51


DEN HAAG (AFN) - Werkgevers en vakbonden mogen in cao's geen minimumtarieven vastleggen voor zelfstandigen (zzp'ers). Dat zou de concurrentie verhinderen tussen ondernemers en daarmee strijdig zijn met kartelwetgeving.

Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten. Onder meer FNV pleit al langer voor minimumtarieven voor zzp'ers, zeker in sectoren waar de concurrentie groot is. Veel zelfstandigen verdienen volgens de vakbond te weinig om rond te kunnen komen.

Volgens de ACM zou dat evenwel indruisen tegen het kartelverbod. Zzp'ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen en prijsafspraken zouden dat verhinderen, aldus de toezichthouder. Wel is een uitzondering mogelijk wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid.

Werkloze 55-plussers komen nog altijd minder snel aan werk

Werkloze 55-plussers komen nog altijd minder snel aan werk dan andere leeftijdsgroepen. Zij zijn naar verhouding vaak langdurig werkloos.

Werklozen naar leeftijd die een kwartaal later aan het werk zijn, bron CBS, 2004-2016

Bron: CBS

Dit meldt het CBS op grond van de nieuwste cijfers.

Werkloosheid neemt af, maar minder snel voor 55-plussers
Elk kwartaal meet het CBS hoeveel mensen die werkloos waren een baan hebben gevonden (baanvinders) en hoeveel werkenden er werkloos zijn geworden (baanverliezers). In 2016 had 7 procent van de werkloze 55-plussers een kwartaal later een baan. Dat is meer dan in de jaren daarvoor, maar het aandeel blijft achter bij dat in de jongere groepen.

Van de werkloze 55-plussers zijn er naar verhouding veel langdurig werkloos. In 2016 hadden bijna zeven op de tien meer dan een jaar geen werk. Ter vergelijking: onder 15- tot 35-jarigen waren dat er bijna twee op de tien en onder 35- tot 55-jarigen bijna vijf op de tien.

Werklozen van 15 tot 35 jaar vonden in 2016 het vaakst binnen drie maanden werk, één op de drie. Bij 35-tot 55-jarigen was dit bijna een op de vijf.

Bron: CBS, 17 maart 2017