Nieuw regeerakkoord, maar wat betekent het nu?

27 oktober 2017 10:05

Nieuw regeerakkoord

27-10-2017

In het nieuwe regeerakkoord zijn allerlei plannen opgenomen om de arbeidsmarkt te beïnvloeden. De Wet werk en zekerheid wordt gedeeltelijk teruggedraaid en er wordt voorgesorteerd op nieuwe regelgeving voor payrolling. Op dit moment zijn het nog plannen op hoofdlijnen, de invulling van deze plannen is nog niet bekend. Hier vindt u toch alvast een voorproefje.

1. Veranderingen in het ontslagrecht
Het nieuwe kabinet wil het de rechter makkelijker maken om een arbeidsovereenkomst te ontbinden bij een verstoorde werkrelatie. Om dit te compenseren wordt de transitievergoeding hoger in dit soort gevallen. Het gaat om maximaal 50% meer transitievergoeding. De vraag is natuurlijk hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. Er zal altijd enige dossiervorming nodig zijn.

2. Transitievergoeding
Transitievergoeding gaat direct bij het in dienst treden in en niet pas na twee jaar, zoals nu het geval is. Bij het beëindigen van een contract na drie maanden heeft de medewerker al recht op een gedeelte transitievergoeding. Er is geen kostenverhogende maatregel meer na twee jaar, waardoor de drempel om met een medewerker door te gaan na twee jaar dienstverband, verdwijnt. De mogelijkheden om bijvoorbeeld scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding worden verruimd.

3. Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk
Binnen cao’s mogen afspraken gemaakt worden om in plaats van een onderbreking van 6 maanden, uit te gaan van een onderbreking van 3 maanden. Dit geldt voor werkzaamheden van tijdelijke aard, niet alleen voor seizoenswerk zoals nu. Ook proeftijden veranderen: bij direct onbepaalde tijd, mag een werkgever 5 maanden proeftijd geven en bij contracten langer dan 2 jaar is dit drie maanden proeftijd.

4. Payrolling
Het nieuwe kabinet zegt het volgende over payrolling: “Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.” De behoefte aan payrolling wordt erkend, maar er zal wel gekeken worden naar de regelgeving omtrent payrolling.

Wanneer het kabinet hierbij de Hoge Raad volgt, zullen de meeste vormen van payrolling onder de definitie van de uitzendovereenkomst blijven vallen. Het kabinet geeft aan dat zij hier samen met sociale partners uit wil komen, of dat gaat lukken is nog maar de vraag.

Een ander vraagteken is de daadwerkelijke inhoud van de maatregel. Om welke arbeidsvoorwaarden gaat het? Moet bijvoorbeeld ook de pensioenregeling worden gevolgd? Dit zou flinke problemen geven bij de uitvoerbaarheid van dit voorstel.

5. Loondoorbetaling bij ziekte
Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) gaan extra premie betalen, om zo doorbetaling bij ziekte te verkorten van 2 jaar naar 1 jaar. De premiedifferentiatie voor WGA wordt verkort van 10 jaar naar 5 jaar.

6. WET DBA
De Wet DBA is al gesneuveld, voordat deze is ingegaan. Dit kabinet wil gaan werken met een opdrachtverklaring en niet meer met de verschillende concept contracten. De opdrachtgever moet via een web module gegevens invoeren met een aantal vragen over schijnzelfstandigheid en leiding en toezicht. Hiermee wordt de opdrachtgever gevrijwaard voor het betalen van premies en loonbelasting. Wanneer dit niet naar waarheid wordt ingevuld vervalt de vrijwaring van premies en loonbelasting. Er wordt getoetst op de feitelijke omstandigheid en niet wat er op papier is vastgelegd. Voorlopig wordt dit nog niet gehandhaafd. Eerst mag iedereen weer een jaartje wennen.